Facebook Pixel

Imaš vprašanje? Za svetovanje smo Ti na voljo od ponedeljka do petka med 8 in 18 uro. 040 845 145 

Splošni pogoji poslovanja

 

Splošne določbe

 

1. Predmet urejanja

 

Splošni pogoji poslovanja določajo pogoje prodaje in nakupa ponujenega blaga (v nadaljevanju tudi: izdelka oz. artikla) ter dajanja, sprejemanja in izvedbo naročil za opravljanje storitev med uporabnikom in ponudnikom preko spletne strani nalivno-pero.si, ki jo upravlja podjetje Aforum d.o.o., Prešernova ulica 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah (v nadaljevanju tudi: podjetje oz. ponudnik oz. upravljavec oz. prodajalec).

 

Uporabnik (v nadaljevanju tudi: posameznik) je oseba, ki uporablja našo spletno stran in v primeru nakupa ali dajanja naročil, kupec oziroma naročnik (v nadaljevanju tudi: potrošnik).

 

2. Veljavnost splošnih pogojev poslovanja

 

Določbe splošnih pogojev poslovanja veljajo za vse storitve elektronskega poslovanja in dopolnjujejo določbe veljavne zakonodaje, ki urejajo področje varstva potrošnikov, področje varstva osebnih podatkov ter druga področja, ki se nanašajo na elektronsko poslovanje podjetja.

 

V primeru, da se spremeni veljavna zakonodaja, ki ureja ta področja in da zaradi sprememb posamezna določba teh splošnih pogojev poslovanja postane neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb in s tem teh splošnih pogojev poslovanja.

 

Podjetje Aforum d.o.o. ima pravico do dopolnjevanja in spreminjanja teh splošnih pogojev poslovanja, pri čemer vsaka dopolnitev ali sprememba postane veljavna v trenutku, ko je objavljena na spletni strani nalivno-pero.si. Šteje se, da se uporabnik spletne strani strinja z dopolnitvami ali s spremembami, v kolikor po njihovi objavi nadaljuje z uporabo elektronskih storitev.

 

Vsebina spletne trgovine nalivno-pero.si je dostopna v slovenskem, angleškem, nemškem in hrvaškem jeziku, zaradi česar se v primeru obstoja morebitnih nejasnosti ali neskladij za namen razjasnitve ali odpravitve le-teh in na primeren način uporabi vsebina slovenske različice spletne trgovine.

 

3. Odgovornost za vsebino in delovanje spletne strani

 

Ponudnik oziroma upravljavec bo po svojih najboljših močeh skušal zagotavljati skladnost in ažurnost podatkov, ki so objavljeni na njegovi spletni strani (npr.: identiteta podjetja, kontaktni naslov, osebe in telefonske številke, bistvene značilnosti in dostopnost izdelkov in storitev, pogoje dostave izdelka ali izvršitve naročila oziroma storitev, načine plačila, veljavnost ponudbe, …). Kljub temu pa se lahko karakteristike izdelkov ter zaloga spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takšnem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o eventualnih spremembah in mu omogočil preklic naročila ali zamenjavo naročenega artikla.

 

Ponudnik pri objavi izdelkov in storitev ponuja tudi fotografije, ki so simbolične narave in zgolj informativni prikaz izdelkov in storitev.

 

Upravljavec se pri urejanju spletnega mesta po najboljših močeh trudi, da so vse storitve na voljo 24 ur na dan 7 dni v tednu, vendar ne jamči da bodo elektronske storitve delovale brez prekinitev, brez problemov, brez pomot ali napak, prav tako tudi ne jamči za uspešnost uporabe teh storitev.

 

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli iz tehnoloških, pravnih ali poslovnih razlogov spremeni vsebino svojih spletnih strani ali spremeni posamezne parametre storitev ali storitve ukine brez predhodnega opozorila.

 

Podjetje Aforum d.o.o. ali druge osebe v nobenem primeru niso odgovorne za izgubo ali okrnjeno dostopnost podatkov ali kakršnokoli drugo slučajno, posredno, posebno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe storitev, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, tehnične napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov.

 

Na spletnem mestu nalivno-pero.si nekatere spletne povezave vodijo tudi na nekatere druge spletne strani, ki jih ne upravlja podjetje Aforum d.o.o. in na njihovo vsebino nima vpliva. Podjetje navaja te povezave zgolj kot informacijo uporabnikom in takšne povezave ne predstavljajo uradne ponudbe ali odobravanja izdelkov, storitev ali informacij ter tudi ne pomenijo nobenih povezav med podjetjem Aforum d.o.o. in med upravljavci teh povezanih spletnih strani.

 

4. Odgovornost uporabnika

 

Uporabnik je dolžan uporabljati elektronske storitve v skladu z veljavnimi predpisi in s temi splošnimi pogoji. Uporabnik sme uporabljati storitve v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun tistih poslovnih subjektov, za katere ima v skladu z veljavnimi predpisi pooblastilo ali drugo pravno podlago za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje. Mladoletne osebe so pred nakupom izdelka dolžne pridobiti soglasje staršev oziroma skrbnikov.

 

Šteje se, da uporabnik izrecno soglaša, da uporablja storitve ali katerokoli digitalno vsebino povezano z elektronskim poslovanjem izključno na lastno odgovornost. Vsebina in funkcionalnost elektronskih storitev so uporabniku omogočene “take, kot so” in brez kakršnihkoli drugih jamstev.

 

Uporabnik se izrecno obvezuje, da pri uporabi elektronskih storitev ne bo ravnal protipravno ali ogrožal informacijske varnosti elektronskih storitev (npr. lažno predstavljanje, prenos nezakonitih vsebin, kršitve pravic intelektualne lastnine, nepooblaščeno zbiranje osebnih podatkov ali poslovnih skrivnosti, prenos zlonamerne programske opreme, nepooblaščeno spreminjanje vsebine, motenje komunikacij v katerikoli smeri ali nepotrebno obremenjevanje elektronskih storitev in podobno) ali spodbujal tretjih oseb k takšnemu ravnanju.

 

Uporabnik soglaša, da se bodo katerikoli poslani in potrjeni podatki ali dokumenti, ki so poslani z uporabo elektronskih storitev šteli za popolne in točne. Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnese uporabnik, ponudnik ne odgovarja.

 

Uporabnik je tudi sam odgovoren za varovanje osebnih podatkov, na način, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

 

5. Izjava o zasebnosti in varstvu podatkov

 

5.1 Splošno

 

Podjetje Aforum d.o.o., Prešernova ulica 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah (v nadaljevanju tudi: ponudnik oz. podjetje oz. upravljavec osebnih podatkov) ceni zaupnost osebnih in drugih podatkov (v nadaljevanju tudi: podatkov oz. informacij) in zasebnost uporabnikov spletne trgovine nalivno-pero.si, zato se zavezuje k odgovornemu, pazljivemu ter trajnemu varovanju ter zbiranju in obdelavi vseh pridobljenih osebnih in drugih podatkov uporabnika oziroma potrošnika (v nadaljevanju tudi: posameznika) v skladu z določili veljavne evropske in slovenske zakonodaje na področju varovanja osebnih podatkov in varstva potrošnikov ter internim Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Hkrati pa njihove podatke skrbno varuje tudi pred vdorom tretjih oseb, kar uporabnikom zagotavlja brezskrbno in nemoteno poslovanje s ponudnikom. 

 

Dostop do osebnih in drugih podatkov je dovoljen le pooblaščenim redno ali honorarno zaposlenim osebam in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev podjetja in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij z uporabnikom oziroma potrošnikom. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s podjetjem.

 

Podjetje zagotavlja, da bodo vsi pridobljeni osebni in drugi podatki predmet obdelave zgolj za namene, določene v tej Izjavi o zasebnosti in varstvu podatkov. Privolitev v posredovanje osebnih in drugih podatkov je prostovoljna, soglasje pa se lahko prekliče kadarkoli na isti način, kot je bilo podano. V primeru, da se osebnih in drugih podatkov ne posreduje ali oziroma v kolikor se soglasje prekliče, upravljavec podatkov ne more izpolniti namena, za katerega se podatki zbirajo.

 

5.2 Vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave

 

Podjetje osebne podatke zbira v skladu z zakonskimi določili in jih obdeluje samo za namene, ki so podrobneje navedeni v nadaljevanju. Navedeno se izvaja v sklopu omenjenih, zadevnih pravnih predpisov oziroma samo s soglasjem uporabnika oziroma potrošnika.

 

Kdaj je podatke dovoljeno obdelovati, določa zlasti 6. člen Uredbe EU v skladu s katerim podjetje Aforum d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke, če

 • ima soglasje uporabnika oziroma potrošnika;
 • so podatki potrebni za izpolnjevanje pogodbe in/ali ukrepov pred sklenitvijo pogodbe;
 • so podatki potrebni za izpolnitev pravne obveznosti ali
 • so podatki potrebni zaradi ohranjanja zakonitih interesov podjetja, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi uporabnika oziroma potrošnika, ki zahtevajo varstvo njegovih osebnih podatkov.

 

5.2.1 Osebni podatki pridobljeni ob prijavi na spletne novice

 

Ob posameznikovi prijavi na prejemanje brezplačnih spletnih novic od nalivno-pero.si in s tem izdelave uporabniškega profila neodvisnega od naprave, podjetje obdeluje in uporablja elektronski poštni naslov, ime ter morebitno podan neobvezujoč podatek o rojstvu za pošiljanje informacij o izdelkih, akcijah, nagradnih igrah in novostih s področja najnovejših trendov ter za ankete o splošnem zadovoljstvu kupcev oziroma naročnikov. Te podatke podjetje shranjuje in obdeluje samo za namene pošiljanja informacij preko spletnih novic, prilagojenih uporabnikovim individualnim interesom. Prav tako po izvedbi naročila na spletni strani nalivno-pero.si podjetje kupcu oziroma naročniku omogoča, da lahko pri neodvisnem ponudniku storitev ocenjevanja poda oceno izdelka in nakupa, k podaji katere je prav tako pozvan po elektronski pošti.

 

Obdelava osebnih podatkov poteka na podlagi soglasja uporabnika oziroma potrošnika v skladu s črko a 1. odstavka 6. člena GDPR in pri čemer lahko uporabnik oziroma potrošnik kadarkoli uveljavlja svoje pravice, ki jih ima kot posameznik. Soglasje za prejemanje spletnih novic in s tem izdelave uporabniškega profila neodvisnega od naprave, se lahko z veljavnostjo za vnaprej kadar koli prekliče s pritiskom na povezavo za odjavo, ki je na koncu vsakih spletnih novic. Uporabnik lahko soglasje za prejemanje spletnih novic in s tem izdelave uporabniškega profila neodvisnega od naprave prekliče tudi tako, da preklic soglasja sporoči pisno na elektronski poštni naslov info-si@nalivno-pero.si. Željo uporabnika oziroma potrošnika, da ne prejema reklamnih sporočil ter obvestil o mesečnih akcijah, bo podjetje brezpogojno upoštevalo.

 

5.2.2 Osebni podatki pridobljeni ob nakupu oziroma naročilu ter registraciji uporabniškega računa

 

5.2.2.1 Podatki, ki se zbirajo

 

Uporabnik spletne trgovine nalivno-pero.si izrecno soglaša in za potrebe izvedbe registracije uporabniškega računa in/ali naročila oziroma nakupa ter za opravljanje drugih storitev podjetja dovoljuje, da se zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje njegove osebne podatke:

 • ime in priimek;
 • naslov in kraj bivanja ter naslov za dostavo;
 • državo bivanja;
 • IP naslov, iz katerega uporabnik dostopa do spletnega mesta;
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
 • kontaktno telefonsko številko;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini;
 • podatke o vsebini naročila;
 • arhiv komunikacije;

ter pri predhodni ali istočasni registraciji uporabniškega računa še

 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu;
 • geslo v šifrirani obliki ter
 • čas in datum registracije. 

 

Vsak uporabnik pri registraciji uporabniškega računa in/ali nakupu v spletni trgovini nalivno-pero.si z označitvijo praznega polja o seznanjenosti in strinjanjem s "Splošnimi pogoji poslovanja", katerih sestavni del je ta Izjava o zasebnosti in varstvu podatkov, podaja izrecno privolitev, da lahko podjetje kot upravljavec zbirk osebnih podatkov zbira in obdeluje ter predvsem varuje osebne podatke, ki mu jih je posredoval, in sicer za namene vodenja uporabniškega računa, izvedbe naročila oziroma nakupa, dostave blaga ali izvedbe storitev, oglaševanja, statističnih obdelav podatkov, telefonskega, osebnega in pisnega anketiranja, izvajanja trženjskih raziskav, pošiljanja oglasnih gradiv, obveščanja o novostih v ponudbi ter poslovanju podjetja, izgradnje baze CRM, neposrednega, segmentiranega in ciljnega trženja. Pri tem uporabnik poda izrecno soglasje, da lahko ponudnik za potrebe segmentiranega in ciljnega trženja obdeluje vse podatke, ki jih hrani o uporabniku in jih je pridobil ob registraciji uporabniškega računa, njegovih nakupih, sklepanju pogodb ali med drugimi oblikami interakcije s kupcem oziroma naročnikom. Podjetje bo pridobljene podatke varovalo ter preprečevalo njihove kršitve in zlorabo, vse v skladu z veljavno zakonodajo. Osebni podatki bodo tako uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje in za opravljanje storitev, ki jih podjetje ponuja. Uporabnik z označitvijo praznega polja hkrati potrjuje, da je seznanjen z vsemi relevantnimi pravicami kot so npr.: pravica do vpogleda, prepisa, kopiranja, popravkov, blokiranja in izbrisa njegovih osebnih podatkov, v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Obdelava osebnih podatkov na eni strani poteka na podlagi soglasja uporabnika oziroma potrošnika v skladu s črkama a in b 1. odstavka 6. člena GDPR ter na drugi strani na podlagi izpolnitve pravne obveznosti in tudi zakonitih interesov podjetja v skladu s črkama c in f 1. odstavka 6. člena GDPR za namene varovanja pravnih zahtevkov podjetja in notranje evidence ter nadzora nad rednim izvajanjem storitev podjetja, in pri čemer lahko uporabnik oziroma potrošnik kadarkoli uveljavlja svoje pravice, ki jih ima kot posameznik.

Registrirani uporabnik lahko vsakršne spremembe osebnih podatkov popravi sam v svojem uporabniškem računu ali pa jih podjetju pošlje na elektronski poštni naslov info-si@nalivno-pero.si. Prav tako lahko registrirani uporabniki kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. Uporabnik lahko svojo registracijo iz spletne trgovine prekliče tudi tako, da preklic registracije sporoči pisno na elektronski poštni naslov info-si@nalivno-pero.si. Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik ponudniku poravnati vse še morebitno neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov v spletni trgovini. Podjetje bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine v okviru te Izjave o zasebnosti in varstvu podatkov varovalo tudi v primeru preklica registracije.

Kupec oziroma naročnik lahko spremembe podanih osebnih podatkov ali soglasje za obdelavo sporoči tako, da spremembe ali preklic (določenega dela) soglasja sporoči pisno na elektronski poštni naslov info-si@nalivno-pero.si, pri čemer velja, da podjetje zaradi namena izpolnjevanja določenih zakonsko predpisanih obveznosti, za obdelavo nekaterih osebnih podatkov ne potrebuje soglasja kupca oziroma naročnika, zaradi česar se le-ti lahko prekličejo šele po izteku zakonsko določenega roka.

 

5.2.2.2 Plačilni sistemi, preprečevanje goljufij in zmanjšanje izpadov plačil

 

V spletni trgovini nalivno-pero.si se pri oddaji naročila lahko izbira med različnimi načini plačil. Zaradi zmanjšanja tveganj izpada plačil se v sklopu postopka naročila lahko izvede preveritev bonitete, ki je osnova za izbiro prikazanih možnosti plačil, ki so na voljo kupcu oziroma naročniku in so odvisne od rezultata preveritve bonitete. Zaradi tega se pridobivajo vsakokratni, za plačilo relevantni podatki, da lahko podjetje opravi ter izvede naročilo in plačilo kupca oziroma naročnika. Pri tem se zaradi tehničnih zahtev in zaradi pravne varnosti kupca oziroma naročnika obdela tudi njegov IP naslov.

 

Obdelava osebnih podatkov tako poteka na podlagi izpolnitve pogodbe in/ali ukrepov pred sklenitvijo pogodbe ter na podlagi zakonitih interesov podjetja v skladu s črkama b in f 1. odstavka 6. člena GDPR in pri čemer lahko uporabnik oziroma potrošnik kadarkoli uveljavlja svoje pravice, ki jih ima kot posameznik. Določene zgoraj naštete osebne podatke, podjetje potrebuje za izpolnitev pogodbe in brez katerih je podjetje žal primorano sklenitev pogodbe zavrniti, ker je v takšnem primeru ne more izpolniti. Podatke za izvedbo plačila podjetje ustrezno posreduje njegovim ponudnikom plačilnih storitev. 

 

Plačilni sistemi, ki jih uporablja podjetje, uporabljajo šifriranje SSL za zaščiten prenos podatkov.

 

Opozorilo v zvezi s plačilom s plačilno kartico 

Kot je to običajno pri plačilih s plačilno kartico, podatke plačilne kartice preveri za to pooblaščeno podjetje in izvede avtorizacijo. S podatki, ki so potrebni za izvedbo plačila s plačilno kartico, poleg podjetja Aforum d.o.o., upravlja podjetje Stripe Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, ZDA. Če naročnik oziroma kupec med postopkom naročila v spletni trgovini nalivno-pero.si kot možnost plačila izbere »plačilna kartica«, se njegovi podatki avtomatizirano posredujejo podjetju Stripe. Z izbiro te možnosti plačila kupec oziroma naročnik soglaša s posredovanjem osebnih podatkov, potrebnih za izvedbo plačila. Pri osebnih podatkih, posredovanih podjetju Stripe, gre praviloma za ime, priimek, naslov, e-poštni naslov, IP naslov, številko telefona ali drugih podatkov, ki so potrebni za izvedbo plačila. Za izvajanje kupoprodajne pogodbe so potrebni tudi takšni osebni podatki, ki so povezani z vsakokratnim naročilom. Podrobnosti o varstvu podatkov pri podjetju PayPal je na voljo tukaj.

  

Opozorilo v zvezi s plačilom preko plačilnega sistema PayPal

S podatki, ki so potrebni za izvedbo plačila preko plačilnega sistema PayPal, poleg podjetja Aforum d.o.o., upravlja podjetje PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. Če naročnik oziroma kupec med postopkom naročila v spletni trgovini nalivno-pero.si kot možnost plačila izbere »PayPal«, se njegovi podatki avtomatizirano posredujejo podjetju PayPal. Z izbiro te možnosti plačila kupec oziroma naročnik soglaša s posredovanjem osebnih podatkov, potrebnih za izvedbo plačila. Pri osebnih podatkih, posredovanih podjetju PayPal, gre praviloma za ime, priimek, naslov, e-poštni naslov, IP naslov, številko telefona ali drugih podatkov, ki so potrebni za izvedbo plačila. Za izvajanje kupoprodajne pogodbe so potrebni tudi takšni osebni podatki, ki so povezani z vsakokratnim naročilom. Podrobnosti o varstvu podatkov pri podjetju PayPal je na voljo tukaj.

 

Opozorilo v zvezi s plačilom z VALÚ

S podatki, ki so potrebni za izvedbo plačila preko plačilnega sistema VALÚ, poleg podjetja Aforum d.o.o., upravlja podjetje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, Slovenija. Če naročnik oziroma kupec med postopkom naročila v spletni trgovini nalivno-pero.si kot možnost plačila izbere »VALÚ«, se njegovi podatki avtomatizirano posredujejo podjetju Telekom Slovenije. Z izbiro te možnosti plačila kupec oziroma naročnik soglaša s posredovanjem osebnih podatkov, potrebnih za izvedbo plačila. Pri osebnih podatkih, posredovanih podjetju Telekom Slovenije, gre praviloma za ime, priimek, naslov, elektronski poštni naslov, IP naslov, številko telefona ali drugih podatkov, ki so potrebni za izvedbo plačila. Za izvajanje kupoprodajne pogodbe so potrebni tudi takšni osebni podatki, ki so povezani z vsakokratnim naročilom. Podrobnosti o varstvu podatkov pri podjetju Telekom Slovenije je na voljo tukaj.

 

5.2.3 Drugo

 

5.2.3.1 Obrazec za stik 

 

Na spletni strani nalivno-pero.si je na voljo kontaktni obrazec, ki ga lahko uporabnik oziroma potrošnik uporabi za elektronsko vzpostavitev stika. Tako pridobljen podatke podjetje obdeluje za vzpostavitev stika in odgovarjanje na vprašanja in želje. Pri tem se upošteva načelo varčnosti podatkov in preprečevanja podatkov, tako da mora uporabnik oziroma potrošnik navesti samo podatke, ki jih podjetje od njega nujno potrebuje za vzpostavitev stika. To so ime in priimek, elektronski poštni naslov, izbira teme in polje za samo sporočilo. Zaradi tehničnih zahtev in za pravno varnost uporabnika oziroma potrošnika se obdela tudi njegov IP naslov. Vsi ostali podatki so prostovoljni in jih lahko navede, če to želi.

 

Obdelava podatkov poteka na podlagi soglasja uporabnika oziroma potrošnika v skladu s črko a 1. odstavka 6. člena GDPR in pri čemer lahko uporabnik oziroma potrošnik kadarkoli uveljavlja svoje pravice, ki jih ima kot posameznik. Uporabnik lahko soglasje za obdelavo podatkov prekliče tako, da preklic soglasja sporoči pisno na elektronski poštni naslov info-si@nalivno-pero.si.

  

5.2.3.2 Zagotavljanje varnosti sistemov/ugotavljanje motenj

 

Zaradi tehnične varnosti, zlasti za namene zaščite pred poskusi napadov na spletni strežnik podjetja, se shranjujejo podatki, za katere ni potrebna vzpostavitev povezave s posameznim uporabnikom. Podjetje zlasti zbira podatke o uporabljenem spletnem strežniku in uporabljenem operacijskem sistemu, ime ponudnika internetnih storitev, podatke o spletni strani, s katerih uporabnik oziroma potrošnik dostopa do spletne strani, podatke o spletnih straneh, ki jih uporabnik oziroma potrošnik obišče na spletni strani nalivno-pero.si, datum in uro obiska, ime zahtevane datoteke, podatek o tem ali je bila določena datoteka na primer prenešena, količina prenešenih podatkov, IP naslov, ki ga je uporabniku oziroma potrošniku dodelil njegov ponudnik internetnih storitev. Na ta način zbrani osebni podatki se obravnavajo zaupno.

 

Ta stran zaradi varnosti in zaščite prenosa zaupnih vsebin, kot na primer poizvedb, ki jih uporabnik pošlje podjetju kot upravljavcu strani, uporablja šifriranje SSL. Šifrirana povezava se prepozna po tem, da se v naslovni vrstici brskalnika »http://« spremeni v »https://« in po simbolu ključavnice v vrstici brskalnika. Ko je vklopljeno šifriranje SSL, podatkov, ki jih podjetju posreduje uporabnik, ne morejo hkrati brati tretje osebe. Da lahko podjetje na tej spletni strani ponudi varen prenos podatkov s šifriranjem SSL, za zaščito pred napadi in za optimizacijo časov nalaganja uporablja storitev ponudnika Let’s Encrypt, 1 Letterman Drive, Suite D4700, San Francisco, CA 94129, ki je certificiran član sporazuma med ZDA in EU o varstvu podatkov (»zasebnostni ščit«). Podjetje Let’s Encrypt se je obvezalo, da bo vse osebne podatke, ki jih prejme od držav članic Evropske unije (EU), obravnavalo v skladu z načeli zasebnostnega ščita. Nadaljnje informacije o zasebnostnem ščitu so na voljo na seznamu zasebnostnega ščita Ministrstva za trgovino ZDA, ki je na voljo tukaj. Podjetje Let’s Encrypt pridobiva statistične podatke o obisku te spletne strani. K podatkom o dostopu sodijo: ime priklicane spletne strani, datoteka, datum in čas priklica, količina prenesenih podatkov, sporočilo o uspešnem priklicu, tip brskalnika in njegova različica, operacijski sistem uporabnika, predhodno obiskana stran (referrer URL), IP naslov in internetni ponudnik, prek katerega poteka poizvedba. Podjetje Let’s Encrypt uporablja podatke protokola za statistične analize za namen upravljanja, varnost in optimizacijo ponudbe. Več informacij v zvezi s tem, kot tudi določila o varstvu podatkov, ki jih je objavilo podjetje Let’s Encrypt in so na voljo tukaj.

 

Pri tem podjetje ravna po njegovem zakonitem interesu v skladu s črko f 1. odstavka 6. člena EU GDPR. Uporabnik lahko za uveljavljanje pravic oz. morebitnih pritožb zmeraj kontaktira pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v podjetju upravljalca na elektronski naslov info-si@nalivno-pero.si, ki mu je ves čas na voljo.

 

5.2.3.3 Ukrepi sledenja in uporabe piškotkov

 

Podjetje po njegovem zakonitem interesu v skladu s črko f 1. odstavka 6. člena EU GDPR zbira in obdeluje osebne podatke ob obisku njegovih spletnih strani, prek piškotkov, za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletnih strani oz. portalov ter za analitične namene. Namestijo se, ko uporabnik odda obrazec, se prijavi ali opravi kakršnokoli drugo interakcijo s spletno stranjo preko klikanja na enostavne povezave. Pri tem velja, da vsak uporabnik spletne trgovine nalivno-pero.si sprejema nujne piškotke, katerih ni možno na spletni strani posebej onemogočiti, saj so le-ti ključnega pomena in brez katerih posamezna spletna stran oziroma spletni portal v lasti oziroma upravljanju podjetja, ne bo delovala, kot bi morala. Podobno velja za sprejem analitičnih piškotkov, ki so ključnega pomena za zagotavljanje in izboljšanje funkcionalnosti spletne trgovine in posledično uporabniške izkušnje, pri čemer podjetje osebne podatke obdeluje na podlagi svojega zakonitega interesa po učinkovitem informiranju in komunikaciji v skladu s črko f 1. odstavka 6. člena EU GDPR oziroma v skladu s črko a 1. stavka 1. odstavka 6. in 7. člen EU GDPR, v primeru da podjetje pridobi soglasje za obdelavo podatkov, t.j. s potrditvijo gumba ali podobnega (Opt-In) o strinjanju z obdelavo, katero pa lahko uporabnik prek spremembe nastavitev piškotkov kadarkoli onemogoči oziroma prekliče. 

 

Za namen omogočanja nemotene in prijetne uporabniške izkušnje in individualni prilagoditvi oglasov, podjetje prav tako sodeluje s številnimi ponudniki storitev pri čemer uporablja piškotke in metode sledenja ter se pri tem, kolikor je mogoče, ravna po zakonitem interesu obdelave podatkov v skladu s črko f 1. odstavka 6. člena EU GDPR. V večini primerov podjetje v skladu s črko a 1. odstavka 6. člena EU GDPR vnaprej pridobi uporabnikovo soglasje, katerega lahko uporabnik prek spremembe nastavitev piškotkov kadarkoli prekliče.

 

Podrobnejše informacije in nastavitve za tovrstne piškotke se nahajajo v razdelku "Politika piškotkov".

 

Pri zgoraj navedenem pa generalno velja, da lahko uporabnik nastavitve za piškotke zmeraj dovoljuje, omejuje, nadzira in spreminja sam s pomočjo izbranih nastavitev spletnega brskalnika.

 

5.2.3.3.1 Brskalniki

 

Da lahko uporabnik spletno trgovino podjetja tudi v bodoče preprosto najde z vnosom merodajnih poizvedb v običajne brskalnike, podjetje uporablja sledilne ukrepe ponudnikov brskalnikov za prikaz lokacije podjetja, analitiko obiska spletne trgovine ter za prikaz in optimizacijo oglasov. Na ta način pridobljeni podatki se pod psevdonimom posredujejo ponudnikom brskalnikov.

 

Podjetje pri svojem poslovanju sodeluje in uporablja storitve, ki jih nudi podjetje Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (v nadaljevanju tudi »Google«), za katerega velja sporazum med ZDA in EU o varstvu podatkov (»zasebnostni ščit«), ki zagotavlja spoštovanje ravni varstva podatkov, kot velja v EU.

 

5.2.3.3.1.1 Uporaba storitev v zvezi z lokacijo

 

Podjetje lahko zaradi zagotavljanja storitve omogočanja pravilnega delovanja in uporabe vseh funkcionalnosti v mobilnih in spletnih aplikacijah obdeluje tudi lokacijske podatke uporabnika: GPS-koordinate (zemljepisna dolžina, zemljepisna širina), IP nastavitve (lokacija brskalnika ali aplikacije uporabnika), pridobljene z mobilno ali stacionarno napravo uporabnika. Podjetje obdeluje lokacijske podatke v takšni obliki, da se ne dajo povezati z določenim ali določljivim uporabnikom, ali pa na podlagi predhodnega soglasja uporabnika oziroma potrošnika v skladu s črko a 1. odstavka 6. člena GDPR in pri čemer lahko uporabnik oziroma potrošnik kadarkoli uveljavlja svoje pravice, ki jih ima kot posameznik. Podjetje ob zaprosilu za soglasje uporabnike seznani o možnostih zavrnitve soglasja, o vrsti podatkov, ki bodo obdelani, o namenu in trajanju takšne obdelave in o možnosti posredovanja teh lokacijskih podatkov tretji osebi, zaradi izvedbe storitve z dodano vrednostjo. Uporabnik lahko ureja svoje soglasje oziroma preklic soglasja glede uporabe podatkov o lokaciji ob vsaki priključitvi na omrežje ali za vsak prenos komunikacije, bodisi v aplikaciji sami ali v nastavitvah »lokacijskih storitev« mobilne ali stacionarne naprave. To sicer lahko onemogoči delovanje funkcionalnosti, ki uporabljajo take podatke, še vedno pa so na voljo druge možnosti aplikacije, ki niso povezane s podatki o lokaciji. 

 

V ta namen podjetje na spletni strani uporablja Google Maps (API) podjetja Google LLC., ki je spletna storitev za prikaz interaktivnih zemljevidov, s katerimi se vizualno prikazujejo geografske informacije. Ob uporabi te storitve se uporabniku prikaže lokacija podjetja. Že ob priklicu tistih podstrani, v katere je vključen zemljevid Google Maps, se informacije o uporabnikovi uporabi spletne strani podjetja (kot npr. IP naslov) posredujejo strežnikom podjetja Google v ZDA in se tam shranijo. To se zgodi ne glede na to, ali obstaja uporabniški račun Google, prek katerega je uporabnik prijavljen, ali uporabniški račun ne obstaja. Če je uporabnik prijavljen na Google, se  njegovi podatki pripišejo neposredno njegovemu računu. Če uporabnik tega ne želi, se mora pred vklopom gumba odjaviti. Google podatke shrani (celo za neprijavljene uporabnike) kot uporabniške profile in jih analizira. Takšna analiza se izvede zlasti v skladu s črko f 1. odstavka 6. člena EU GDPR na podlagi zakonitih interesov podjetja Google za prikazovanje individualiziranih oglasov, tržnih raziskav in/ali potrebam prilagojenega oblikovanja Googlove spletne strani. Kreiranju teh uporabniških profilov ima uporabnik pravico ugovarjati, za uveljavljanje te pravice pa se mora obrniti na Google.

 

Če se uporabnik ne strinja, da se njegovi podatki v bodoče posredujejo podjetju Google v sklopu uporabe Google Maps, ima tudi možnost, da spletno storitev Google Maps popolnoma izklopi, tako da v svojem brskalniku izklopi aplikacijo JavaScript. Storitve Google Maps in s tem tudi prikaza zemljevidov na tej spletni strani po tem ni mogoče uporabljati. Več informacij v zvezi s tem, kot tudi določila o varstvu podatkov za storitev Google Maps se nahajajo tukaj.

 

5.2.3.3.1.2 Uporaba storitev v zvezi z analitiko

 

Da lahko podjetje oblikuje in optimizira svojo spletno stran po meri uporabnika, za te namene uporablja Google Analytics podjetja Google LLC., ki je spletna storitev za analitiko uporabe spletne strani in na podlagi katere podjetje pridobiva in obdeluje anonimizirane informacije:

 • v zvezi z uporabljano napravo (npr. operacijski sistem, brskalnik, ločljivost zaslona, nastavljen jezik);
 • v zvezi z ogledanimi stranmi v času obiska spletne strani (npr. strani s podrobnostmi kategorij ali izdelka);
 • v okviru postopka naročanja (npr. številka naročila, spol, datum rojstva, način dobave in plačila, področje z naslovom) in
 • o podatkih dostopa (npr. nastavitev prek spletnih novic, poslanih prek e-pošte, druge spletne strani ali spletni oglaševalski ukrepi).

Obseg shranjenih in obdelanih podatkov je omejen zgolj na izvedbo statističnega vrednotenja z orodjem Google Analytics. V ta namen podjetje uporablja piškotke, ki omogočajo vnovično prepoznavanje spletnega brskalnika. Podjetje takoj ob prejemu do nerazpoznavnosti spremeni IP naslov uporabnika, tako da uporabniškim profilom ni mogoče dodeliti IP naslovov.

 

Zbiranje podatkov in uporaba orodja je iz tehničnega vidika nujna za neprekinjeno optimizacijo funkcij in prikaza spletne strani podjetja na različnih napravah, operacijskih sistemih in brskalnikih ter zato, da lahko podjetje svojo ponudbo oblikuje tako, da bo za uporabnika zanimiva. Pri tem podjetje zbira in obdeluje podatke po njegovem zakonitem interesu v skladu s črko f 1. odstavka 6. člena EU GDPR oziroma v skladu s črko a 1. stavka 1. odstavka 6. in 7. člen EU GDPR, v primeru da podjetje pridobi soglasje za obdelavo podatkov, t.j. s potrditvijo gumba ali podobnega (Opt-In) o strinjanju z obdelavo, katero pa lahko uporabnik prek spremembe nastavitev piškotkov kadarkoli onemogoči oziroma prekliče. Uporabnik lahko dodatno generalno omogoči uporabo piškotkov za analitične namene tukaj.

 

5.2.3.3.1.3 Uporaba storitev v zvezi z oglaševanjem
 

Spletna stran podjetja uporablja spletni oglaševalski program Google AdWords podjetja Google LLC., s katerimi podjetje spletno trgovino oglašuje v rezultatih iskanja na Googlu in spletnih straneh tretjih oseb ter sledi iz tega nastalim konverzijam. Pri tem podjetje uporablja ponudbo Google Adwords, da z oglaševalskimi sredstvi na zunanjih spletnih straneh opozarja na njegove privlačne ponudbe. Glede na podatke o oglaševalskih kampanjah lahko podjetje ugotovi, kako uspešni so posamezni oglaševalski ukrepi, s čimer zasleduje interes prikazovanja oglasov, ki so zanimivi za uporabnika, spletno stran podjetja oblikuje tako, da bo za uporabnika bolj zanimiva in si omogoči pošten izračun oglaševalskih stroškov. Za ugotavljanje merodajnosti oglasa se na primer evidentira, za katere kategorije se uporabnik zanima v spletni trgovini in ali je bilo izvršeno naročilo. V ta namen Google v brskalniku naprave uporabnika namesti piškotek, ki z ID-jem piškotka pod psevdonimom in na osnovi strani, ki jih obišče uporabnik, omogoči oglaševanje v skladu z uporabnikovimi interesi. Obdelava poteka na osnovi privolitve uporabnika v skladu s črko a 1. odstavka 6. člena EU GDPR, pri čemer pa lahko uporabnik prek spremembe nastavitev piškotkov podano soglasje za obdelavo kadarkoli onemogoči oziroma prekliče. 

 

Dodatna obdelava podatkov se izvaja le, če je uporabnik podjetju Google dal soglasje, da Google zgodovino uporabnikovega brskalnika na spletu in v aplikaciji poveže z njegovim računom Google in se informacije iz njegovega računa Google uporabljajo za individualizacijo oglasov, ki si jih ogleduje preko spleta. Če je uporabnik v tem primeru med obiskom strani v sklopu spletne trgovine podjetja prijavljen v računu Google, uporablja Google podatke uporabnika skupaj s podatki Google Analytics za sestavljanje in opredeljevanje seznamov ciljnih skupin za ponovno trženje, neodvisno od naprave. V ta namen Google osebne podatke uporabnika začasno poveže s podatki Google Analytics, da oblikuje ciljne skupine.

 

Piškotek za sledenje konverzijam se namesti, ko uporabnik klikne na oglas AdWords, ki ga je objavil Google. Ti piškotki praviloma po 30 dneh niso več veljavni in niso namenjeni osebni identifikaciji. Če uporabnik obiskuje določene strani na spletni strani uporabnika, piškotek pa še ni potekel, lahko Google in podjetje ugotovi, da je uporabnik kliknil na oglas in je bil zaradi tega preusmerjen na spletno stran podjetja. Informacije, pridobljene s piškotki konverzije, se uporabljajo za statistično poročanje o konverzijah za stranke AdWords, ki se odločijo za sledenje konverzijam. Na podlagi tega podjetje izve skupno število uporabnikov, ki so kliknili na njegov oglas in so bili preusmerjeni na oglaševano spletno stran, opremljeno z oznako za sledenje konverzijam. Na ta način pridobljeni podatki pa ne vsebujejo informacij, s katerimi bi lahko uporabnika osebno identificirali.

 

Dodatne informacije in določila o varstvu podatkov v zvezi z oglaševanjem in Googlom, so na voljo tukaj. Shranjevanje piškotkov za določanje oglasov Google pa lahko uporabnik ureja ali trajno deaktivira tukaj ali pa tudi tukaj.

 

Po želji se lahko uporabnik o nameščanju piškotkov pozanima tudi pri Digital Advertising Alliance na spletnem naslovu www.aboutads.info, kjer lahko tudi opravi tovrstne nastavitve. Ne nazadnje pa lahko uporabnik svoj brskalnik nastavi tako, da je o nameščanju piškotkov vsakokrat obveščen in se lahko sproti odloči ali jih bo sprejel ali pa bo sprejem piškotkov za določene primere ali v celoti izključi. V primeru nesprejema piškotkov je lahko omejena funkcionalnost spletne strani podjetja.

 

5.2.3.3.2 Socialna omrežja

 

Podjetje je prisotno v različnih socialnih omrežjih, pri čemer zagotavlja upoštevanje veljavnih določil o varstvu podatkov samo v primeru, da ima nadzor nad obdelavo uporabnikovih oziroma potrošnikovih osebnih podatkov. Za prisotnost podjetja v smislu Uredbe EU kot tudi drugih določil, ki se tičejo varstva podatkov, so poleg podjetja Aforum d.o.o. odgovorni tudi:

 • Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland);
 • Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland);
 • Pinterest (Pinterest Europe Ltd., 2ND Floor Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland) in
 • YouTube (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland).

 

Te platforme in njihove funkcije uporabnik oziroma potrošnik uporablja na lastno odgovornost. Slednje velja še posebej za uporabo interaktivnih funkcij (npr. komentiranja, deljenja, ocenjevanja). Pri tem je potrebno opozoriti, da se lahko zgodi, da bodo pri tem podatki obdelani zunaj področja Evropske unije, pri čemer pa se ponudniki iz ZDA, ki so certificirani pod okriljem »zasebnostnega ščita«, obvežejo k upoštevanju Uredbe EU o varstvu podatkov.

 

Podjetje strani oboževalcev vzdržuje samo, da lahko obiskovalce teh strani poleg komunikacije na ta način seznanja tudi o ponudbah. Pri tem podatke zbira v statistične namene, kar pomaga podjetju pri nadaljnjem razvoju in optimizaciji vsebin, s katerimi naredi ponudbo še privlačnejšo. Za to potrebne podatke, kot so na primer skupno število ogledov strani, aktivnosti na spletni strani in datoteke, ki jih dajo na razpolago obiskovalci, podjetju pripravijo in dajo na razpolago socialna omrežja. Na kreiranje in prikaz teh strani nima podjetje nobenega vpliva.

 

Poleg tega ponudniki socialnih omrežij, kot tudi podjetje Aforum d.o.o., osebne podatke obiskovalcev obdelujejo v namene tržnih raziskav, komunikacije in namene oglaševanja. Tako je omogočeno, da se na primer na osnovi obiskovalčevega uporabniškega vedenja in posledično njegovih zanimanj ustvarijo uporabniški profili. Med drugim se lahko tako znotraj in zunaj platforme objavljajo oglasi, ki domnevno ustrezajo obiskovalčevim interesom. Načeloma se v te namene na obiskovalčevo napravo shranijo piškotki. Ne glede na to, se lahko v obiskovalčevemu uporabniškem profilu zbirajo in shranjujejo tudi podatki, ki niso bili neposredno zbrani in shranjeni na obiskovalčevi končni napravi. Shranjevanje in analiza sta lahko tudi neodvisni od naprav, to velja še posebej, a ne izključno, če je obiskovalec pri zadevni platformi registriran in prijavljen. Poleg tega podjetje ne zbira in obdeluje osebnih podatkov.

 

Podjetje osebne podatke obdeluje na podlagi svojega zakonitega interesa po učinkovitem informiranju in komunikaciji v skladu s črko f 1. odstavka 6. člena EU GDPR oziroma v skladu s črko a 1. stavka 1. odstavka 6. in 7. člen EU GDPR, v primeru da podjetje pridobi soglasje za obdelavo podatkov, t.j. s potrditvijo gumba ali podobnega (Opt-In) o strinjanju z obdelavo, katero pa lahko uporabnik prek spremembe nastavitev piškotkov kadarkoli onemogoči oziroma prekliče.V primeru, da je uporabnik oziroma potrošnik tudi član socialnega omrežja in ne želi, da omrežje s prisotnostjo podjetja o njemu zbira podatke ter se z njegovimi shranjenimi podatki o članstvu poveže z zadevnim omrežjem, se mora pred obiskom strani oboževalcev podjetja odjaviti iz zadevnega omrežja, izbrisati piškotke, shranjene v njegovi napravi in zapreti ter ponovno odpreti brskalnik. Po ponovni prijavi je za omrežje ponovno prepoznaven kot določen uporabnik.

 

Ker podjetje pri uporabi socialnih omrežij do uporabnikovih oziroma potrošnikovih osebnih podatkov nima popolnega dostopa, svetuje, da se uporabnik oziroma potrošnik pri uveljavljanju obrne neposredno na ponudnike socialnih omrežjih, saj imajo ti dostop do osebnih podatkov svojih uporabnikov in lahko sprejmejo ustrezne ukrepe ter posredujejo informacije. V ta namen podjetje posreduje povezave do obširnih informacij o določilih o varstvu podatkov, nastavitvah in možnostih ugovora (Opt-In) za vsak portal posamično.

 

Facebook

Facebook je družbeno omrežje katerega vtičnik je vsebovan vsaj na eni spletni strani podjetja. Ko uporabnik prikliče spletno storitev, ki vsebuje vtičnik Facebook, uporabnikov brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežniki Facebooka. Pri tem se na Facebook posreduje informacija, da je brskalnik uporabnika obiskal ustrezno stran spletnih storitev podjetja, tudi če nima računa na Facebooku ali če uporabnik ni prijavljeni v svoj račun. To informacijo brskalnik uporabnika posreduje neposredno strežniku Facebooka in jo tam shrani. V primeru da je uporabnik hkrati prijavljen v svoj račun Facebook, se priklic strani poleg tega lahko pripiše njegovemu računu Facebook, s čimer se lahko Facebooku omogoči, da se uporabnikovo vedenje pri brskanju neposredno pripiše njegovemu osebnemu profilu.

 

Če uporabnik želi družbenemu omrežju Facebook preprečiti posredovanje in shranjevanje njegovih podatkov in navad na spletnih straneh podjetja, se mora pred obiskom spletnih strani podjetja pri Facebooku odjaviti in izbrisati morebitne piškotke, ki jih je namestil Facebook.

 

Nadaljnje informacije o pridobivanju, uporabi in nastavitvah uporabnikovih podatkov s strani Facebooka:

 

Pri zbiranju tovrstnih podatkov se podjetje v skladu s črko a 1. odstavka 6. člena GDPR opira na uporabnikovo soglasje v zvezi z ustrezno obdelavo podatkov, ki ga lahko s spremembo nastavitev piškotkov kadarkoli prekliče.

 

Instagram

Instagram je družbeno omrežje katerega vtičnik je vsebovan vsaj na eni spletni strani podjetja. Ko uporabnik prikliče spletno storitev, ki vsebuje vtičnik Instagram, uporabnikov brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežniki Instagrama. Pri tem se na Instagram posreduje informacija, da je brskalnik uporabnika obiskal ustrezno stran spletnih storitev podjetja, tudi če nima računa na Instagramu ali če uporabnik ni prijavljeni v svoj račun. To informacijo brskalnik uporabnika posreduje neposredno strežniku Instagrama in jo tam shrani. V primeru da je uporabnik hkrati prijavljen v svoj račun Instagram, se priklic strani poleg tega lahko pripiše njegovemu računu Instagram, s čimer se lahko Instagramu omogoči, da se uporabnikovo vedenje pri brskanju neposredno pripiše njegovemu osebnemu profilu.

 

Če uporabnik želi družbenemu omrežju Instagram preprečiti posredovanje in shranjevanje njegovih podatkov in navad na spletnih straneh podjetja, se mora pred obiskom spletnih strani podjetja pri Instagramu odjaviti in izbrisati morebitne piškotke, ki jih je namestil Instagram.

 

Nadaljnje informacije o pridobivanju, uporabi in nastavitvah uporabnikovih podatkov s strani Instagrama:

 

Pri zbiranju tovrstnih podatkov se podjetje v skladu s črko a 1. odstavka 6. člena GDPR opira na uporabnikovo soglasje v zvezi z ustrezno obdelavo podatkov, ki ga lahko s spremembo nastavitev piškotkov kadarkoli prekliče.

 

Pinterest

Pinterest je družbeno omrežje katerega vtičnik je vsebovan vsaj na eni spletni strani podjetja. Ko uporabnik prikliče spletno storitev, ki vsebuje vtičnik Pinterest, uporabnikov brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežniki Pinteresta. Pri tem se na Pinterest posreduje informacija, da je brskalnik uporabnika obiskal ustrezno stran spletnih storitev podjetja, tudi če nima računa na Pinterestu ali če uporabnik ni prijavljeni v svoj račun. To informacijo brskalnik uporabnika posreduje neposredno strežniku Pinteresta in jo tam shrani. V primeru da je uporabnik hkrati prijavljen v svoj račun Pinterest, se priklic strani poleg tega lahko pripiše njegovemu računu Pinterest, s čimer se lahko Pinterestu omogoči, da se uporabnikovo vedenje pri brskanju neposredno pripiše njegovemu osebnemu profilu.

 

Če uporabnik želi družbenemu omrežju Pinterest preprečiti posredovanje in shranjevanje njegovih podatkov in navad na spletnih straneh podjetja, se mora pred obiskom spletnih strani podjetja pri Pinterestu odjaviti in izbrisati morebitne piškotke, ki jih je namestil Pinterest.

 

Nadaljnje informacije o pridobivanju, uporabi in nastavitvah uporabnikovih podatkov s strani Pinteresta:

 

Pri zbiranju tovrstnih podatkov se podjetje v skladu s črko a 1. odstavka 6. člena GDPR opira na uporabnikovo soglasje v zvezi z ustrezno obdelavo podatkov, ki ga lahko s spremembo nastavitev piškotkov kadarkoli prekliče.

 

Youtube

YouTube je video portal katerega vtičnik je vsebovan vsaj na eni spletni strani podjetja. Ko uporabnik prikliče spletno storitev, ki vsebuje vtičnik YouTube, uporabnikov brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežniki YouTube. Pri tem se na YouTube posreduje informacija, da je brskalnik uporabnika obiskal ustrezno stran spletnih storitev podjetja, tudi če nima računa na YouTube ali če uporabnik ni prijavljeni v svoj račun. To informacijo brskalnik uporabnika posreduje neposredno strežniku YouTube in jo tam shrani. V primeru da je uporabnik hkrati prijavljen v svoj račun YouTube, se priklic strani poleg tega lahko pripiše njegovemu računu YouTube, s čimer se lahko YouTubu omogoči, da se uporabnikovo vedenje pri brskanju neposredno pripiše njegovemu osebnemu profilu.

 

Če uporabnik želi portalu YouTube preprečiti posredovanje in shranjevanje njegovih podatkov in navad na spletnih straneh podjetja, se mora pred obiskom spletnih strani podjetja pri YouTube odjaviti in izbrisati morebitne piškotke, ki jih je namestil YouTube.

 

Nadaljnje informacije o pridobivanju, uporabi in nastavitvah uporabnikovih podatkov s strani YouTuba:

 

Pri zbiranju tovrstnih podatkov se podjetje v skladu s črko a 1. odstavka 6. člena GDPR opira na uporabnikovo soglasje v zvezi z ustrezno obdelavo podatkov, ki ga lahko s spremembo nastavitev piškotkov kadarkoli prekliče.

 

5.2.4 Posebno varstvo otrok

 

Podjetje se v skladu z dobro vero in poštenjem zavezuje, da ne bo brez izrecnega soglasja staršev ali skrbnika otroka, obdeloval nikakršnih osebnih podatkov oziroma odobril nakupa ali dajanja naročil za opravljanje storitev osebi, za katero sumi, da ni dopolnila 14 let.

 

5.3 Zaščita osebnih podatkov

 

Za čim boljšo zaščito shranjenih podatkov proti naključnim ali namernim manipulacijam, izgubi, uničenju ali dostopu neupravičenih oseb, izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe. Nivoje varnosti ves čas preverjamo v sodelovanju z varnostnimi strokovnjaki in jih prilagajamo novim varnostnim standardom.

 

Varnost nakupa podjetje tako zagotavlja z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov. Vnašanje osebnih podatkov in podatkov za plačilo poteka preko varnega spletnega obrazca, zaščitenega z enakimi ali podobnimi šifrirnimi mehanizmi, kot jih uporabljajo banke in druge zaupanja vredne institucije.

 

Spletna trgovina podjetja zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa. Prenos občutljivih osebnih in transakcijskih podatkov na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (SecureSocketsLayer). Podatki se kodirajo in se na strežnik podjetja prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel osebne in transakcijske podatke uporabnikov spletne trgovine.

 

Spletna stran podjetja lahko vsebuje tudi povezave na spletne strani drugih podjetij, kar je tudi jasno razvidno. Če so na spletni strani povezave do drugih ponudnikov, podjetje na njihovo vsebino nima vpliva. Zato za te vsebine tudi ne more prevzeti jamstva in odgovornosti. Za vsebine teh strani je vedno odgovoren vsakokratni ponudnik ali upravljavec strani. Povezane strani so bile v trenutku nastanka povezave preverjene glede morebitnih kršitev zakonov in vidnih nezakonitosti, pri čemer v trenutku vzpostavitve povezave, ni bilo razvidnih nezakonitih vsebin. Trajno izvajanje vsebinskega preverjanja povezanih strani brez konkretnih indikacij za kršitev zakonodaje pa ni sprejemljivo. Če se odkrije, da gre za kršitev zakonodaje, se takšne povezave nemudoma odstranijo.

 

5.4 Pravice posameznikov

 

Posameznik lahko na kakršnikoli način dane privolitve za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Aforum d.o.o., Prešernova ulica 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, s pripisom »za GDPR«, ali na elektronski naslov info-si@nalivno-pero.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

 

Vsak uporabnik oziroma potrošnik ima s svojimi osebnimi podatki naslednje pravice:

 

5.4.1 Pravica do dostopa do podatkov

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od podjetja dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:   

 • nameni obdelave;
 • vrste osebnih podatkov;
 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

Na podlagi zahteve posameznika podjetje zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva posameznik, na katerega se nanašajo  osebni podatki, lahko podjetje zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

 

5.4.2 Pravica do popravka

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 

5.4.3 Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, podjetje pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • kadar posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • kadar posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa podjetja, pa za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • kadar posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja;
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom; kadar gre za podatke, v zvezi s ponujanjem storitev informacijske družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.

Kadar gre za imeniške ali drugače objavljene podatke, podjetje sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

 

5.4.4 Pravica do omejitve obdelave

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje omeji obdelavo, kadar:

 • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • podjetje osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

5.4.5 Pravica do ugovora

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva podjetje ali tretja oseba. podjetje preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

 

5.4.6 Pravica do prenosljivosti podatkov

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedovalo podjetje, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga podjetje, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:

 • obdelava temelji na privolitvi posameznika ali pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

 

Za uveljavljanje zgoraj navedenih pravic oz. morebitnih pritožb lahko kontaktiraš pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v podjetju upravljalca na elektronski naslov info-si@nalivno-pero.si, ki Ti je ves čas na voljo.

Če pa morebiti meniš, da obdelava osebnih podatkov krši določila na področju varstva osebnih podatkov, Imaš pravico vložiti pritožbo tudi pri Informacijskemu pooblaščencu.

 

5.5 Posredovanje osebnih podatkov

 

Podjetje Aforum d.o.o. spoštuje zasebnost uporabnikov spletne strani nalivno-pero.si in se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke skrbno varovalo in jih brez privolitve ne bo posredovalo tretji osebi oziroma jih ne bo uporabilo drugače kot izključno za zgoraj navedene namene, razen v primerih, ko bi te podatke zahteval pristojni državni organ, ki bi za to imel zakonsko osnovo in v primeru, da obstaja sum zlorabe pri poslovanju s strani uporabnika spletne strani. Podjetje Aforum d.o.o. lahko podatke posreduje samo pogodbenemu obdelovalcu podatkov.

 

V določenih primerih je podjetje primorano obdelane osebne podatke v sklopu obdelave podatkov posredovati tretjim osebam, pri čemer se izpolnjuje skladnost s predpisi. Poleg pooblaščenih zaposlenih oseb podjetja, osebne podatke v imenu in za račun podjetja obdelujejo tudi zunanji izvajalci storitev, kot so

 • podjetja, ki podjetju Aforum d.o.o. nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev;
 • podjetja, ki razvijajo in uvajajo programske rešitve;
 • klicni center in obdelovalci, ki jih podjetje angažira za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb, kot so na primer tiskarne, zavarovalnice, dostavne službe, upravljalci prodajnih mest, zunanji tržniki, prevozniki blaga na naslove potrošnikov;
 • računovodski servis;
 • trženjska, raziskovalna in analitična podjetja, zunanje agencije za marketing ter organizatorji dogodkov;
 • zastopniki podjetja pri sklepanju in izvrševanju pogodb, vključno z izterjavo in morebitnimi sodnimi postopki ter
 • državnim organom in ustanovam, če je to zahtevano oziroma potrebno.

  

Nekatere organizacije oz. podjetja, ki jim podjetje lahko razkriva osebne podatke, imajo sedež zunaj Evropske unije, torej v državah, ki nimajo sprejetih zakonov za varovanje pravice do varstva osebnih podatkov na enak način kot v Evropski uniji oz. v Sloveniji. V primeru, da bodo osebni podatki preneseni v tretje države (izven EU in EGP), bo podjetje poskrbelo za zagotovitev in uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU predpisi in s to Izjavo o zasebnosti in varstvu podatkov, tako da bo uporabilo predvidene mehanizme, kot so zavezujoča poslovna pravila, standardne pogodbene klavzule in drugo.

 

5.6 Roki hrambe osebnih podatkov

 

Podjetje bo obdelovalo osebne podatke samo toliko časa in v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, v primeru pridobljenih osebnih podatkov na podlagi privolitev, pa do preklica, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov določen z zakonom. V slednjih primerih podjetje podatke hrani v skladu z zakonsko obveznostjo.

Po preteku roka za hrambo, ob preklicu ali dosegu zasledovanega cilja, se zbrani osebni podatki na primeren način izbrišejo, uničijo, blokirajo oz. anonimizirajo.

     

6. Način poslovanja in komuniciranja

 

Podjetje Aforum d.o.o. posluje tako s fizičnimi kot tudi pravnimi osebami ter samostojnim podjetnikom posameznikom.

 

Naročila za nakup izdelkov ali opravljanje storitev se lahko zraven sprejemanja naročil preko spletne strani, sprejemajo prav tako preko navadne ali elektronske pošte, telefona ali preko drugih sredstev komuniciranja. V primeru oddaje naročila s klicem na telefonsko številko za naročanje +386 (0)40 845 145, še mora kupec oziroma naročnik z jasnimi besedami (npr.: potrjujem nakup oziroma naročilo,...) tudi pisno potrditi elektronsko sporočilo o naročilu, ki je kupcu oziroma naročniku posredovano ob oddaji naročila. V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, bremeni kupca za klice na telefonsko številko podjetja le osnovna cena telefonskega pogovora, ki mu jo zaračunava telekomunikacijski operater uporabnika po vsakokratnem veljavnem ceniku.

 

Za morebitne nejasnosti v zvezi z izpolnjevanjem pogodbe se smeta prodajalec kot kupec oziroma naročnik preko sredstev komuniciranja ves čas obrniti drug na drugega.

 

Ponudba, cene in plačilo

 

1. Veljavnost ponudbe in cene

 

Objavljene ponudbe veljajo do razprodaje zalog.

Roki veljavnosti akcije in posebnih popustov ali ugodnosti so navedeni ob sami akcijski ponudbi, ki se lahko med seboj razlikujejo.

 

Ponudnik si pridržuje pravico do dnevnih sprememb cen, razen če ni drugače navedeno. Objavljene cene s strani podjetja Aforum d.o.o. veljajo v času, ko kupec oziroma naročnik potrdi naročilo v spletni trgovini. 

 

Cene se prikazujejo v valuti glede na pogled trgovine oziroma lokacijo uporabnika, pri čemer ima uporabnik spletne trgovine venomer možnost spremeniti nastavitev pogleda oziroma lokacije in hkrati izbrati zanj relevantno valuto. Pri tem se cene glede na (izbrano) lokacijo uporabnika prikazujejo v (izbrani) valuti z oziroma brez vključenega davka.

Pri tem pa venomer velja, da bo podjetje kupcu oziroma naročniku izstavilo račun za opravljeno naročilo v EUR in glede na naslov za pošiljanje naročenega blaga, z oziroma brez vključenega davka.

  

2. Razlaga cen in različnih ugodnosti

 

»redna cena«

»Redna cena« je splošna cena izdelka in za kupca ne predstavlja nobene dodatne cenovne ugodnosti. Kjer je ob izdelku izpisana samo ena cena, pomeni, da ima izdelek redno ceno.

»akcijska cena«

»Akcijska cena« predstavlja cenovno ugodnost za kupca oziroma naročnika v obliki prihranka napram nakupu izdelka po redni ceni. Akcijska cena velja v času veljavnosti akcijske ponudbe v omejenem časovnem obdobju. To obdobje je načeloma določeno oz. določljivo datumsko in se v nekaterih primerih lahko ustrezno podaljša. Kjer je ob izdelku izpisana redna cena, katera je prečertana in nato zraven redne cene še ena cena to pomeni, da ima izdelek akcijsko ceno. Izdelki, ki imajo akcijsko ceno so označeni z grafično oznako višine popusta.

»zadnji kosi«

Z oznako »zadnji kosi« so označeni zadnji kosi dotičnega izdelka, ki se jim po izteku obdobja akcije, lahko še dodatno zniža cena, saj se odprodajajo. Označeni so z grafičnim elementom zadnji kosi.

  

3. Načini plačila

 

Možnosti plačila ob nakupu oziroma naročilu izdelkov v spletni trgovini so naslednje:

 

3.1 PO POVZETJU

 

Če se kupec oziroma naročnik odloči za plačilo po povzetju, mu bo podjetje poslalo naročeno blago z odkupnino ob prevzemu. V odkupnino bo všteta cena blaga z morebitno poštnino. Blago bo iz strani dostavne službe izročeno, ko bo naročnik plačal na paketu naveden znesek odkupnine.

Dodatnih stroškov pri plačilu odkupnine ni!

 

IZJEMA: Možnost plačila po povzetju je na voljo le kupcem oziroma naročnikom, katerih naslov za dostavo je na območju Republike Slovenije. V primeru, da bi bila ta možnost zaradi napake v sistemu omogočena kupcu oziroma naročniku z naslovom dostave izven območja Republike Slovenije, bo podjetje takšno naročilo zavrnilo in hkrati kupcu oziroma naročniku omogočilo drug način plačila.

  

3.2 PO PREDRAČUNU

 

Če se kupec oziroma naročnik odloči za plačilo po predračunu, mu bo podjetje na podani elektronski naslov poslalo predračun z vsemi podatki potrebnimi za izvedbo plačila. Po prejemu sredstev na poslovni račun podjetja pa bo blago poslano na kupčev oziroma naročnikov naslov za dostavo.

 

3.3 S PLAČILNO KARTICO

 

Kupec oziroma naročnik lahko pri plačilu izbere opcijo plačila s plačilno kartico. Plačilo se izvede v skladu s splošnimi pogoji spletnega portala podjetja Stripe.

 

3.4 PREKO PLAČILNEGA SISTEMA PAYPAL

 

Kupec oziroma naročnik lahko pri plačilu izbere opcijo plačila preko plačilnega sistema PayPal. Plačilo se izvede v skladu s splošnimi pogoji PayPal-ovega spletnega portala.

 

3.5 Z VALÚ

 

Kupec oziroma naročnik lahko pri plačilu izbere opcijo plačila z VALÚ. Plačilo se izvede v skladu s splošnimi pogoji VALÚ-jevega spletnega portala.

 

3.6 OBROČNO ODPLAČEVANJE LEANPAY

 

Kupec oziroma naročnik lahko pri plačilu izbere opcijo obročnega odplačevanja LEANPAY. Plačilo se izvede v skladu s splošnimi pogoji LEANPAY-evega spletnega portala.

 

Postopek nakupa oz. naročila in sklenitev pogodbe

 

1. Registracija

 

Ob nakupu izdelka oziroma oddaji naročila v spletni trgovini nalivno-pero.si, ni potrebna registracija uporabnika. Uporabnik pa se lahko kljub temu pred nakupom registrira, na podlagi česar pridobi svoje uporabniško ime in geslo za morebitno kasnejšo uporabo (na primer za pregled oddanih naročil ali kasnejšega hitrejšega naročanja blaga).

  

2. Postopek nakupa oziroma naročila

 

2.1 Tehnični koraki, ki vodijo do sklenitve kupoprodajne pogodbe

 

V postopku nakupa so uporabniku (kupcu oziroma naročniku) na voljo naslednji tehnični koraki:

 • prijava v spletno trgovino z uporabo elektronskega naslova ali uporabniškega gesla, če si je uporabnik (kupec oziroma naročnik) že predhodno oblikoval uporabniški račun (Nudimo tudi možnost izpeljave naročila kot GOST brez potrebne registracije.);
 • iskanje posameznega izdelka v ponudbi izdelkov v spletni trgovini;
 • izbor izdelka za nakup oziroma naročilo;
 • dodajanje izbranega izdelka za nakup v nakupovalno košarico;
 • določitev količine izdelka za nakup v nakupovalni košarici;
 • pregled cene izbranega izdelka v izbrani količini, vključno z 22% obračunanim davkom (Veljajo cene, ki veljajo v trenutku oddaje naročila.);
 • vnos podatkov za izstavitev računa in/ali dostavo;
 • izbor načina dostave;
 • izbor načina plačila;
 • vnos morebitne kode za popust;
 • možnost pripisa opombe k naročilu;
 • pregled naročila z izbranim načinom dostave izdelka in obračunanimi stroški dostave, če se ti obračunajo ter
 • potrditev in oddaja naročila ter s tem zaključek nakupa.

  

2.2 Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

 

Pred oddajo naročila je uporabniku (kupcu oziroma naročniku) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
 • vidi in pregleda ceno posameznega izdelka ter skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka;
 • spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine;
 • odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice

 

ter

 

pred potrditvijo naročila je uporabniku (kupcu oziroma naročniku) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • spreminja izbrani način dostave izdelka;
 • spreminja izbrani način plačila ter
 • pregleduje in potrjuje posamezne spremembe.

 

Pred vendar najkasneje pri oddaji naročila sistem ob zaznavi kakršnekoli napake oziroma manjkajočega podatka, nujno potrebnega za oddajo naročila, na primeren način avtomatično opozori uporabnika, kateri ima nato možnost napako odpraviti oziroma dopolniti manjkajoče podatke.

 

2.3 Naročilo sprejeto

 

Po oddaji naročila uporabnik (kupec oziroma naročnik) od podjetja po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. V roku 1 ure od prejema tega obvestila ima uporabnik (kupec oziroma naročnik) možnost preklicati naročilo brez posledic. Razen možnosti preklica uporabnik (kupec oziroma naročnik) po oddaji naročila ne more spreminjati vsebine naročila. Uporabniku (kupcu oziroma naročniku) so v njegovem profilu na spletni strani podjetja vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini posameznega naročila.

  

2.4 Naročilo potrjeno

 

Če uporabnik (kupec oziroma naročnik) naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Podjetje po prejemu naročila le to pregleda in izdelke ki so na zalogi odpremi. V primeru da izdelka trenutno ni na zalogi pa podjetje preveri dobavljivost naročenih izdelkov in kupca oziroma naročnika obvesti o predvidenem roku dobave. V kolikor je za kupca oziroma naročnika ta rok nesprejemljiv, mu bo podjetje omogočilo preklic naročila in mu vrnilo vsa morebitno opravljena plačila. Podjetje lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira uporabnika (kupca oziroma naročnika) na sporočeno kontaktno telefonsko številko.

 

2.5 Blago odpremljeno

 

Podjetje v dogovorjenem roku naročene izdelke pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti ali telefonu obvesti kupca oziroma naročnika. V elektronskem sporočilu iz prejšnjega stavka podjetje pouči kupca oziroma naročnika tudi o politiki vračila izdelkov ter ga seznani s kontaktnimi osebami za primer pritožbe ali zamude pri dostavi.

 

3. Sklenitev in izpolnitev pogodbe

 

Kupoprodajna pogodba je sklenjena v trenutku oddaje naročila.

 

V kolikor kupec oziroma naročnik za naročeni izdelek ne prejme računa ali potrdila po pošti, preko elektronske pošte ali skupaj z izdelkom, je o tem dolžan nemudoma obvestiti prodajalca.

 

Podjetje mora svojo obveznost iz prodajne pogodbe izpolniti v roku 30 dni od prejema naročila, razen če sta se z kupcem dogovorila drugače.

 

V kolikor podjetje svojih obveznosti ne more izpolniti, ker blago ni na razpolago ali ker ni pogojev za opravljanje storitev, bo o tem nemudoma obvestil kupca oziroma naročnika in mu vrnil vsa morebitna predhodno opravljena plačila.

  

4. Račun in shranjevanje pogodbe

 

Račun se kupcu oziroma naročniku pošlje na v naročilu navedeni elektronski poštni naslov in/ali izda v pisni obliki in posreduje hkrati z dostavo blaga.

 

Podjetje Aforum d.o.o. hrani vse izdane račune oziroma sklenjene pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo minimalno 10 let od dneva izdaje računa oziroma sklenitve pogodbe. Kupec oziroma naročnik lahko v navedenem obdobju zahteva kopijo računa oziroma med njima sklenjene pogodbe, in sicer tako, da zahtevek pošlje na elektronski poštni naslov podjetja. Po ugotovitvi istovetnosti podatkov, bo podjetje kupcu oziroma naročniku brezplačno na elektronski poštni naslov posredovalo kopijo računa oziroma med njima sklenjene pogodbe.

 

V primeru, da računa za naročeno blago iz kakršnegakoli razloga nisi prejel-a ali pa si ga izgubil-a, Te naprošamo, da nas o tem čimprej obvestiš na elektronski poštni naslov info-si@nalivno-pero.si. Le tako Ti lahko namreč v najkrajšem možnem času pošljemo kopijo računa, katerega potrebuješ za morebitno uveljavljanje pravic ki jih imaš kot potrošnik.

 

Dobavni roki

 

Naročila oddana od ponedeljka do petka do 16 ure podjetje načeloma odpošlje še isti dan, razen v primeru izrednih in nepredvidljivih dogodkov. V takšnem primeru bo podjetje obvestilo kupca oziroma naročnika takoj ko bo to mogoče. Pri dostavi podjetje sodeluje s Pošto Slovenije d.o.o., ki zagotavlja hitro in zanesljivo dostavo paketov, tako da je pošiljka na naslove za dostavo na območju Republike Slovenije dostavljena naslovniku praviloma naslednji delovni dan po odpremi. Po želji kupca oziroma naročnika je možna dostava tudi preko dostavne službe GLS d.o.o..

 

1. Dobavni roki na naslove za dostavo na območju Republike Slovenije

 

Šteto od dneva oddaje naročila so dobavni roki za naročeno blago za naslove na območju Republike Slovenije naslednji:

 • 1 do 3 delovne dni, če je blago v skladišču na sedežu podjetja;
 • 3 do 10 delovnih dni, če je blago v skladišču podjetja v Nemčiji.

V primeru, da kupec oziroma naročnik naročenega blaga ne prejme v tem roku, lahko obvestilo o tem pošlje na elektronski poštni naslov info-si@nalivno-pero.si.

 

Dobava se najprej izvrši kupcu oziroma naročniku, ki je prvi naročil izdelek.

 

V kolikor blago ni več na zalogi bo podjetje o tem obvestilo kupca oziroma naročnika in ga obvestilo o predvidenem roku dobave oziroma v primeru, da blaga ni več možno dobaviti, bo podjetje omogočilo kupcu oziroma naročniku preklic naročila in mu bo hkrati vrnilo vsa morebitno izvedena plačila.

 

2. Dobavni roki na naslove za dostavo na območju EU razen Republike Slovenije

 

Šteto od dneva oddaje naročila so dobavni roki za naročeno blago za naslove na območju EU razen Republike Slovenije naslednji:

 • 3 do 7 delovnih dni, če je blago v skladišču na sedežu podjetja;
 • 7 do 14 delovnih dni, če je blago v skladišču podjetja v Nemčiji.

V primeru, da kupec oziroma naročnik naročenega blaga ne prejme v tem roku, lahko obvestilo o tem pošlje na elektronski poštni naslov info-si@nalivno-pero.si.

 

Dobava se najprej izvrši kupcu oziroma naročniku, ki je prvi naročil izdelek.

 

V kolikor blago ni več na zalogi bo podjetje o tem obvestilo kupca oziroma naročnika in ga obvestilo o predvidenem roku dobave oziroma v primeru, da blaga ni več možno dobaviti, bo podjetje omogočilo kupcu oziroma naročniku preklic naročila in mu bo hkrati vrnilo vsa morebitno izvedena plačila.

 

3. Dobavni roki na naslove za dostavo izven območja EU

 

Šteto od dneva oddaje naročila so dobavni roki za naročeno blago za naslove izven območja EU naslednji:

 • 7 do 10 delovnih dni, če je blago v skladišču na sedežu podjetja;
 • 10 do 17 delovnih dni, če je blago v skladišču podjetja v Nemčiji.

V primeru, da kupec oziroma naročnik naročenega blaga ne prejme v tem roku, lahko obvestilo o tem pošlje na elektronski poštni naslov info-si@nalivno-pero.si.

 

Dobava se najprej izvrši kupcu oziroma naročniku, ki je prvi naročil izdelek.

 

V kolikor blago ni več na zalogi bo podjetje o tem obvestilo kupca oziroma naročnika in ga obvestilo o predvidenem roku dobave oziroma v primeru, da blaga ni več možno dobaviti, bo podjetje omogočilo kupcu oziroma naročniku preklic naročila in mu bo hkrati vrnilo vsa morebitno izvedena plačila.

 

Dostava, osebni prevzem in stroški dostave

 

1. Dostava in osebni prevzem

 

1.1 Dostava

 

1.1.1 Dostavna služba

 

Dostava na naslove v Republiki Sloveniji se primarno izvrši preko Pošte Slovenije d.o.o. oziroma katere druge dostavne službe, v kolikor je le ta učinkovitejša, vendar prodajalec ne odgovarja za morebitne zamude s strani dostavljavca.

Na željo oziroma s strinjanjem kupca, je dostava možna tudi preko podjetja GLS d.o.o..

 

1.1.2 Obvestilo o dostavi in rok za prevzem

 

Kupec oziroma naročnik bo s strani izbrane dostavne službe, na v naročilu navedeni elektronski poštni naslov in navedeno telefonsko številko:

 • prejel obvestilo  o sprejemu pošiljke v prenos in
 • o predvidenem datumu dostave.

 

Kupec oziroma naročnik je pošiljko dolžan prevzeti najkasneje v roku 15 dneh od dneva, ko je bil obveščen o njenem prispetju. V nasprotnem primeru, se pošiljka vrne nazaj k pošiljatelju, pri čemer nastanejo dodatni stroški vračanja pošiljke v vrednosti 2,32€. V primeru, da kupec oziroma naročnik namenoma ali iz neopravičljivih razlogov ni prevzel naročenega blaga in se je posledično temu pošiljka vrnila nazaj na pošiljateljev naslov, zaradi česar je bila podjetju povzročena poslovna škoda iz naklepa oziroma hude malomarnosti, si podjetje pridržuje pravico, da bo kupcu oziroma naročniku zaračunalo strošek vračanja neopravičeno ne prevzete pošiljke v vrednosti 2,32€. Račun za plačilo stroška ne prevzete pošiljke bo prodajalec poslal na v naročilu navedeni elektronski poštni naslov.

Prodajalec bo na željo kupca oziroma naročnika ponovno poslal naročeno blago, vendar samo po predhodnem plačilu celotnega zneska naročila povečanega za stroške ponovnega pošiljanja in nastale stroške zaradi ne prevzema. V primeru upravičljivega dvoma, da bo kupec oziroma naročnik ponovno poslano blago resnično prevzel, si podjetje pridržuje pravico zavrnitve ponovnega pošiljanja naročenega blaga. O takšni odločitvi bo podjetje nemudoma obvestilo kupca oziroma naročnika in mu bo v primeru morebitnih vnaprej opravljenih plačil le-ta vrnilo, zmanjšana za nastale stroške zaradi ne prevzema predhodno poslanega blaga.

 

1.2 Osebni prevzem

 

Po predhodnem dogovoru je možen tudi osebni prevzem v:

 • Lenartu (Aforum d.o.o., PE PIKADO.shop, Kraigherjeva ulica 19b, 2230 Lenart v Slovenskih goricah).

 

Pri osebnem prevzemu je kupec oziroma naročnik dolžan izdelek takoj pregledati in ugovarjati morebitnim napakam. Pri osebnem prevzemu kupec oziroma naročnik ne plača stroškov dostave.

   

2. Stroški dostave

 

2.1 Stroški dostave na naslove za dostavo na območju Republike Slovenije

 

Strošek dostave se zaračuna ob naročilu glede na izbrani način dostave in na podlagi naslova za dostavo.

Strošek dostave v vrednosti 2,90€ (Pošta Slovenije) oziroma 3,90€ v celoti bremeni kupca oziroma naročnika, razen v primeru nakupa nad 49,95€, ko stroške dostave krije prodajalec. Stroški dostave se prav tako ne zaračunajo v primeru osebnega prevzema.

V primeru plačila po povzetju, bo prodajalec poslal pošiljko z zahtevkom "odkupnina brez naloga", kar pomeni, da kupec oziroma naročnik poravna v naročilu navedeni znesek za odkupnino in pri tem nima nobenih dodatnih stroškov ali provizij.

 

2.2 Stroški dostave na naslove na območju EU razen Republike Slovenije

 

Strošek dostave se zaračuna ob naročilu glede na izbrani način dostave in na podlagi naslova za dostavo.

Strošek dostave v vrednosti 4,90€ v celoti bremeni kupca oziroma naročnika, razen v primeru nakupa nad 59,95€, ko stroške dostave krije prodajalec.

 

2.2 Stroški dostave na naslove izven območja EU

 

Strošek dostave se zaračuna ob naročilu glede na izbrani način dostave in na podlagi naslova za dostavo.

Strošek dostave v vrednosti 6,90€ v celoti bremeni kupca oziroma naročnika, razen v primeru nakupa nad 69,95€, ko stroške dostave krije prodajalec.

 

Pri dobavi naročenega blaga izven območja EU podjetje ne odgovarja za nobene carinske pristojbine države kupca oziroma naročnika.

 

3. Poškodbe pri transportu

 

Pri prevzemu je kupec oziroma naročnik dolžan pregledati pošiljko. V primeru fizičnih poškodb ali pa da manjka njena vsebina in pošiljka kaže znake odprtja, je kupec oziroma naročnik dolžan celotno pošiljko reklamirati pri dostavljavcu, ki je dolžan reklamacijo rešiti na svoje stroške, če se mu dokaže odgovornost.

 

Odstop od pogodbe in vračilo ali menjava blaga

 

1. Pravica do odstopa od pogodbe

 

Kupcu pripada pravica, da v 14 dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da mi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Rok za odstop od pogodbe začne teči naslednji dan po prevzemu izdelka.

  

2. Obveznosti kupca pri odstopu od pogodbe

 

2.1 Odstop in vračilo blaga

 

Obrazec za uveljavitev pravice potrošnika do odstopa od pogodbe ali sporočilo z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe, je kupec dolžan poslati na sedež podjetja (Aforum d.o.o., Prešernova ulica 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah) ali na kontaktni elektronski poštni naslov info-si@nalivno-pero.si.

 

Po obvestilu mora kupec prejeto blago v 14 dneh vrniti podjetju. Blago mora biti nerabljeno, nepoškodovano, v nespremenjeni količini in v originalni embalaži. Priložena pa mora biti prav tako kopija računa in vsi ostali spremni dokumenti. Podjetje ne bo sprejelo vrnitve pošiljke, če bodo pri njej vidni kakršnikoli znaki uporabe.

 

Kupec sam nosi breme nevarnosti izgube, poškodbe ali uničenje blaga, ki ga želi vrniti in neposreden strošek vračila izdelka. Pošiljke z odkupnino, s strani podjetja ne bodo sprejete.

  

2.2 Odstop in vračilo blaga z namenom menjave

 

V primeru menjave kupljenega blaga, kupec izpolni obrazec za menjavo artikla ter ga skupaj z izdelkom pošlje na sedež podjetja (Aforum d.o.o., Prešernova ulica 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah).

 

Po obvestilu mora kupec prejeto blago v 14 dneh vrniti podjetju. Blago mora biti nerabljeno, nepoškodovano, v nespremenjeni količini in v originalni embalaži. Priložena pa mora biti prav tako kopija računa in vsi ostali spremni dokumenti. Podjetje ne bo sprejelo vrnitve pošiljke, če bodo pri njej vidni kakršnikoli znaki uporabe.

 

Kupec sam nosi breme nevarnosti izgube, poškodbe ali uničenja blaga, ki ga želi zamenjati in neposreden strošek vračila izdelka. Pošiljke z odkupnino, s strani podjetja ne bodo sprejete.

 

3. Obveznosti prodajalca pri odstopu od pogodbe 

 

3.1 Vračilo artikla

 

V primeru odstopa od pogodbe bo podjetje kupcu vrnilo vsa opravljena plačila najkasneje v 14 dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe.

 
V primeru, da pa je do odstopa od pogodbe prišlo zaradi neopravičenega ne prevzema pošiljke in je pri tem kupec že plačal kupnino za naročeno blago, mu bo prodajalec vrnil predhodno opravljeno plačilo zmanjšano za znesek stroška vračanja ne prevzete pošiljke v vrednosti 2,32€.

 

3.2 Vračilo artikla zaradi menjave

 

V primeru, da je kupnina za nov artikel nižja od prvotno plačanega artikla ali pa da vrnjenega artikla ni možno menjati, bo podjetje nakazalo (delno oziroma celotno) kupnino za vrnjen artikel, na v obrazcu za menjavo artikla navedeni kupčev transakcijski račun.

V primeru, pa da je kupnina za nov artikel višja od prvotno plačanega artikla, pa bo podjetje upoštevalo v obrazcu za menjavo artikla označeno željo kupca, da bo preostanek kupnine na novem računu poravnal po povzetju ali po predračunu na transakcijski račun podjetja.

 

4. Izjeme od pravice do odstopa od pogodbe in vračila ali menjave kupljenega blaga

 

Kupec oziroma naročnik nima pravice do odstopa od pogodbe in vračila ali menjave kupljenega blaga v primeru individualiziranega izdelka, kot na primer kakršnikoli izdelek z gravuro, ki je bil izdelan po in v skladu z naročilom kupca oziroma naročnika. Izjema od tega je le napaka podjetja, kot na primer napačen datum, ime... kot v oddanem naročilu.

 

Garancija, odgovornost za stvarne napake in druge pritožbe

 

1. Garancija

  

Izdelek ima garancijo od proizvajalca, če je tako navedeno na računu in se kupcu posreduje hkrati z izdelkom.

 

Kupec uveljavlja zahtevek iz naslova garancije neposredno pri prodajalcu izdelka v roku enega do dveh let od izdaje računa, pod pogoji, ki so določeni s priloženo garancijo in s temi splošnimi pogoji. Garancija se upošteva v primeru, da je le ta pravilno in v celoti izpolnjena ter podpisana s strani prodajalca. Prodajalec jamči kupcu, da bo izdelek brezplačno popravil, če bo do napake prišlo po krivdi proizvajalca. Vendar v primeru, da prodajalec ugotovi, da je do napake prišlo zaradi nepravilnega ravnanja kupca (kot je malomarno ravnanje z izdelkom, vgraditve neoriginalnih sestavnih delov izdelka, popravil s strani nepooblaščene osebe, mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe…), zaradi česar je garancijski zahtevek neupravičen, mu bo izdelek s pisnim obvestilom poslal nazaj na njegove stroške.

 

Iz garancije so zraven zgoraj naštetih razlogov izvzeti naslednji primeri:

 • poškodbe ohišja (gumbi vključeni);
 • poškodbe ohišja in pasu (razjedenost) nastale zaradi zunanjih vplivov (potenje, dezodoranti, voda);
 • počeno steklo;
 • izpad vstavljenih kamnov;
 • izpraznjene baterije;
 • poškodbe nastale zaradi nepravilnega ravnanja in nepazljivosti.

 

Napaka bo s strani proizvajalca odpravljena v roku 45 dni, če pa to ne bo mogoče, bo izdelek nadomeščen z enakim novim brezhibnim izdelkom ali pa bo kupcu vrnil denar. Garancijska doba se podaljša za čas, ko je bil izdelek v popravilu.

 

Za uveljavljanje zahtevka iz naslova garancije, kupec enostavno izpolni obrazec za vračilo artikla za uveljavljanje garancije, ter ga skupaj z artiklom in kopijo računa ter garancijskega lista pošlje na naslov Aforum d.o.o., Prešernova ulica 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah. Priporočamo pa, da kupec pred vrnitvijo artikla svojo namero sporoči podjetju na elektronski naslov, da se bo lahko garancijski zahtevek rešil v najkrajšem možnem času.

 

Kupec sam nosi breme nevarnosti izgube, poškodbe ali uničenja artikla, za katerega želi uveljavljati zahtevek iz naslova garancije in neposreden strošek vračila blaga. Pošiljke z odkupnino, s strani podjetja ne bodo sprejete.

 

2. Odgovornost podjetja za stvarne napake

 

V skladu z določbami Zakona o varstvu potrošnikov je napaka stvarna,:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

 

Za spletne nakupe lahko kupec oziroma naročnik, ki je potrošnik v skladu z določbami Zakona o varstvu potrošnikov, uveljavlja pravice iz naslova stvarne napake v roku dveh let, odkar je bil izdelek izročen, kar izkazuje z originalnim računom in potrdilom o dostavi blaga. Kupec oziroma naročnik lahko uveljavlja pravice iz naslova stvarnih napak:

 • če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita in
 • v obvestilu o napaki natančneje opiše napako in prodajalcu omogoči, da stvar pregleda ter
 • obvestilo o napaki ali sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa ga preda zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

 

Kupec oziroma naročnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

 

Za uveljavljanje zahtevka iz naslova stvarne napake, kupec enostavno izpolni obrazec za vračilo artikla za stvarne napake, ter ga skupaj z artiklom in kopijo računa pošlje na naslov Aforum d.o.o., Prešernova ulica 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah. Priporočamo pa, da kupec pred vrnitvijo artikla svojo namero sporoči podjetju na elektronski naslov, da se bo lahko zahtevek uveljavljanja rešil v najkrajšem možnem času.

 

Kupec sam nosi breme nevarnosti izgube, poškodbe ali uničenja artikla, za katerega želi uveljavljati zahtevek iz naslova stvarne napake in neposreden strošek vračila blaga. Pošiljke z odkupnino, s strani podjetja ne bodo sprejete.

  

3. Druge pritožbe

 

V primeru morebitnih drugih pritožb lahko vsaka zainteresirana oseba pokliče na telefonsko številko +386 (0)40 845 145 ali pa piše na elektronski poštni naslov info-si@nalivno-pero.si oziroma po pošti na naslov Aforum d.o.o., Prešernova ulica 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah. Podjetje bo na pritožbo odgovorilo v najkrajšem možnem času oziroma najkasneje v roku petih delovnih dni šteto od prejema pritožbe.

 

 

Nagradne igre 

 

1. Splošne določbe

 

Organizator vsakokratne nagradne igre je podjetje Aforum d.o.o., Prešernova ulica 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: organizator), ki nagradno igro organizira na spletnem družbenem omrežju Facebook v okviru svoje Facebook strani Aforum - trgovina Diamant. in/ali na spletnem družbenem omrežju Instagram v okviru svoje Instagram strani aforum_shop.

 

S temi pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri in prevzem nagrade.

Organizator nagradne igre se zavezuje k pravilni izvedbi nagradne igre.

 

2. Trajanje nagradne igre

 

Trajanje nagradne igre je določeno v vsakokratni nagradni igri.

 

3. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

 

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe (v nadaljevanju: udeleženci):

 • s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
 • so starejše od 18 let (mladoletne osebe lahko sodelujejo v nagradni igri, vendar lahko nagrado prejmejo le na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika) in
 • sprejemajo in sodelujejo po pravilih opisanih v 4. členu teh pogojev in pravil o nagradnih igrah.

 

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro.

 

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihov ime in priimek na spletnem mestu Aforum - trgovina Diamant in/ali aforum_shop.

 

Hkrati udeleženci s prijavo v nagradno igro sprejemajo in soglašajo s temi pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre.

 

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom kateregakoli izdelka in je za sodelujoče brezplačno. Sodelujoči sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr.: stroške prenosa podatkov, dostopa do svetovnega spleta,…).

 

4. Opis nagradne igre in način sodelovanja

 

Nagradna igra poteka na Facebook strani Aforum - trgovina Diamant in/ali aforum_shop, vendar Facebook ali Instagram nista njen pokrovitelj. Hkrati nagradna igra ni na kakršnikoli način povezana s Facebook-om ali Instagram-om.

 

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki socialnega omrežja Facebook in/ali Instagram in sicer tako, da:

 1. so všečkali (že pred pričetkom nagradne igre ali pa postanejo oboževalci po začetku nagradne igre) Facebook stran Aforum - trgovina Diamant in/ali pričnejo slediti Instagram profilu aforum_shop,
 2. pravilno izpolnijo vse pogoje, kateri so določeni v vsakokratni nagradni igri in
 3. se strinjajo s pogoji in pravili sodelovanja te nagradne igre.

 

5. Podpora udeležencem v nagradni igri

 

Udeležencem v nagradni igri je zagotovljena podpora in pomoč na elektronskem naslovu info-si@nalivno-pero.si.

 

Za vsa morebitna vprašanja v zvezi z nagradno igro, ki niso urejena s temi pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja. Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno igro ter z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse udeležence, zato nanjo tudi ni mogoča pritožba.

 

6. Nagrade in njihov žreb

 

Nagrada je določena posebaj v vsakokratni nagradni igri.

Slike nagrad so simbolične. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do spremembe nagrad. Vse cene so v eur in vsebujejo DDV.

 

Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo vsi udeleženci enako možnost dobiti nagrado,  ne glede na število oddanih prijav. V nagradni igri se upoštevajo le pravilno in popolno izpolnjene postavke in pogoji za sodelovanje v nagradni igri.

 

Izid žrebanja je naključen. Žrebanje bo potekalo po načelu "žreba iz bobna" v katerem bo vsak pravilno sodelujoči imel eno srečko za žreb, na katero se predhodno zapišejo njegovo ime in priimek.

Rezultati žrebanja bodo objavljeni na Facebook strani Aforum - trgovina Diamant in/ali Instagram profilu aforum_shop, najkasneje 7 dni po zaključku nagradne igre.

 

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter žrebanjem nagrajencev, skrbi komisija v sestavi dveh članov, ki so predstavniki organizatorja. Žreb nagrade bo praviloma potekal naslednji dan po koncu nagradne igre.

 

Komisija bo med vsemi sodelujočimi, ki so izpolnili postavke in pogoje za sodelovanje v nagradni igri, izžrebala enega nagrajenca ali nagrajenko (v nadaljevanju: nagrajenec) za v nagradni igri določeno nagrado. V primeru, da se nagrajenec s pogoji in pravil sodelovanja v nagradni igri ne strinja, se lahko nagrada podeli drugemu, naknadno izžrebanemu udeležencu nagradne igre.

 

O žrebanju se vodi zapisnik, v katerega se zapišejo: datum, začetna ura in kraj žrebanja, sestava komisije, potek žrebanja, izžrebanca z imenom in priimkom ter ura zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

 

7. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

 

Nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani Aforum - trgovina Diamant in/ali Instagram profilu aforum_shop in na spletni strani www.nalivno-pero.si na dan žreba, vendar najkasneje 7 delovnih dni po zaključku nagradne igre.

 

Pogoj za prejem nagrad je torej, da izžrebanec organizatorju v 8 delovnih dneh od objave njegovega imena in priimka na Facebook strani Aforum - trgovina Diamant in/ali Instagram profilu aforum_shop,v zasebno sporočilo pošlje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, davčno številko in davčno izpostavo (slednje le, če je to potrebno za podelitev nagrade). Osebe, ki jim je bila delno ali popolno odvzeta poslovna sposobnost, so dolžne predložiti tudi pisno odobritev zakonitega zastopnika. Če se izžrebanec v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade oziroma se lahko podeli naslednjemu izžrebancu.

 

Nagrada ni zamenljiva, ni prenosljiva in ni izplačljiva v denarju. Nagrado lahko nagrajenec osebno prevzame na sedežu podjeja, če pa to ni mogoče, lahko nagrajenec prejme nagrado po pošti, pri čemer stroške pošiljanja krije sam.

 

Organizator si pridržuje pravico, da nagrad NE podeli, če:

 • nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pogoji in pravili te nagradne igre,
 • izžrebanec ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih podatkov pravočasno.

 

8. Davki in akontacija dohodnine

 

V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih igrah, predmet obdavčitve. Nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti:

 • osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list),
 • davčno številko ter navesti davčni urad,
 • potrdilo o plačilu akontacije dohodnine organizatorju.

 

Nagrade podarja organizator nagradne igre Aforum d.o.o., Prešernova ulica 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah. Nagrajencu se po Zakonu o dohodnini, kot velja na dan sprejema teh pravil, vrednost dobitka v nagradnem žrebanju, ki presega 42 EUR, všteva v davčno osnovo. Organizator bo za nagrado, ki jo podeljuje, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Akontacija dohodnine bremeni organizatorja, bruto vrednost nagrade (to je vrednost, ki je enaka izročeni nagradi, povečani za akontacijo dohodnine) bo organizator poročal davčnemu organu, in sicer za leto, v katerem bo nagrada tudi izročena.

 

9. Izključitev odgovornosti

 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju ali
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade.

 

10. Varstvo osebnih podatkov

 

Sodelujoči v nagradni igri soglaša, da organizator nagradne igre uporablja navedene osebne podatke (podatki Facebook in/ali Instagram profila sodelujočega: ime, priimek, e-mail, spol, datum rojstva, Facebook in/ali Instagram ID) za namene trženja in obveščanja o akcijah ter ponudbah Aforum d.o.o., Prešernova ulica 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah. Podjetje Aforum d.o.o. se obvezuje, da bo spoštovalo in varovalo zasebnost sodelujočih v nagradni igri ter bo vse posredovane podatke obravnavala in obdelovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

 

Sodelujoči v nagradni igri dovoljuje, da se obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva. Za namene obveščanja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot so npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta in drugo.

 

Organizator se zavezuje, da podatkov nagrajencev te nagradne igre ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre, ali če je to dolžan storiti v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora posameznik podati zahtevek na e-poštni naslov: info-si@nalivno-pero.si.

 

S sodelovanjem v nagradni igri na Facebook strani Aforum - trgovina Diamant in/ali Instagram profilu aforum_shop, sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

 

11. Vključenost podjetja Facebook / Facebook disclaimer

 

Ta promocija ni na noben način sponzorirana, potrjena, administrirana ali kakorkoli povezana s podjetjem Facebook. S sodelovanjem se uporabnik strinja in razume, da so vse informacije v nagradni igri posredovane organizatorju in ne podjetju Facebook.

 

ENG: This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook. You understand that you are providing your information Aforum d.o.o., Prešernova ulica 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah and not to Facebook. 

 

12. Reševanje sporov

 

V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi z vsakokratno nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Lenart-u.

 

13. Veljavnost in objava pravil

 

Pravila nagradne igre stopijo v veljavo s pričetkom vsakokratne nagradne igre.

 

Organizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence nagradne igre obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

 

Končne določbe

 

1. Avtorske pravice

 

Spletno mesto nalivno-pero.si je avtorsko zaščiteno in je v lasti podjetja Aforum d.o.o.. 

 

2. Reševanje sporov

 

Podjetje Aforum d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov, zaradi česar se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb in določitve osebe, s katero se, v primeru težav, kupec oziroma naročnik lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Podjetje bo v petih delovnih dneh potrdilo, da je prejelo pritožbo in sporočilo kupcu oziroma naročniku, kako dolgo jo bo obravnavalo ter ga hkrati vseskozi obveščalo o poteku postopka. Podjetje se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si podjetje prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

 

V skladu z določbo 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, podjetje Aforum d.o.o. v teh splošnih pogojih poslovanja obvešča, da trenutno ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga lahko potrošnik sproži v skladu z določbami navedenega zakona. V skladu s 4. odstavkom istega člena podjetje Aforum d.o.o. objavlja elektronsko povezavo na platformo za SRPS tukaj.

 

V kolikor morebitnega spora, kljub vsem prizadevanjem za mirno ureditev spora med uporabnikom in ponudnikom storitev, ne bi bilo možno rešiti mirno in sporazumno, je za medsebojne spore pristojno sodišče v Lenart-u.

 

 

V Lenart-u, dne 04.04.2022

 

Preverjena kakovost

iz Evrope

Enostaven nakup

možen tudi brez registracije

Odposlano še isti dan

velja za naročila oddana do 14. ure

Garancija zadovoljstva

možnost vračila v 14 dneh

Pridruži se nam na družbenih omrežjih

Prijavi se na naše e-novice

Bodi med prvimi, ki bodo obveščeni o najnovejših trendih, posebnih ponudbah in popustih!

Da, želim prejemati informacije o najnovejših trendih, posebnih ponudbah in popustih in se strinjam z izjavo o zasebnosti in varstvu podatkov za namen prejemanja spletnih novic od NALIVNO-PERO.si, od katerih se lahko kadarkoli odjavim. 

Swipe up